Dne 27. března 2015 proběhlo předání staveniště pro stavbu In line dráhy ZŠ Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace. Jedná se o prostory starého školního hřiště. Stavební práce budou prováděny v době…
Pokračovat ve čtení