Tag archives for poplatek

Brno

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH V ROCE 2016

ZMĚNY V ROCE 2016 !!! Hlavní změny v roce 2016 : 1. ZMĚNA ÚČTU SPRÁVCE POPLATKU! ÚČET VEDENÝ U ČESKÉ SPOŘITELNY,  JE OD 1. 1. 2016: 111220022/0800 Variabilní symbol zůstává rodné číslo poplatníka. 2. rozšíření skupin osvobozených poplatníků a s tím spojená ohlašovací…
Pokračovat ve čtení