Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů

ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno, odbor finanční, upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že poplatek ze psů bez ohledu na jeho výši, je  za  rok  2019  splatný  nejpozději  do 31. března 2019.
Místní poplatek je možný platit následujícími způsoby:
poštovní poukázkou (složenkou), která obsahuje platný variabilní symbol
bezhotovostním  převodem: bankovní spojení:  KB  Brno-město,  č.  ú.  19-20429621/0100, s uvedením platného   variabilního symbolu, který je uveden na zaslané poštovní poukázce popřípadě si váš variabilní symbol můžete ověřit na   telefonu: 547 130 544 nebo e-mailu: krizova@kohoutovice.brno.cz
hotově na pokladně ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno. Pokladní hodiny:pondělí a středa 8–12 a 13–17, úterý a čtvrtek 8–10 a pátek 8–11 hodin.

Roční sazby na místní poplatek ze psa jsou stanoveny pro městskou část Brno-Kohoutovice takto:
■ poživatelé starobního, invalidního a sirotčího důchodu 100 Kč
■ rodinné domy 500 Kč
■ bytové domy 1 100 Kč

ÚMČ dále upozorňuje poplatníky místního poplatku ze psů, že podle platných právních předpisů je jejich povinností podat
písemné ohlášení každé změny skutečností, které mají vliv na vznik, zánik nebo výši poplatků do 15 dnů od vzniku těchto skutečností. Vyzýváme i poplatníky, kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost, tj. nepodali přiznání k místnímu poplatku ze psů (od 3 měsíců věku psa), neoznámili odhlášení psa, změnu trvalého bydliště nebo změnu majitele a jiné změny vztahující se k poplatku ze psů, aby tak učinili u správce poplatku. 

Zdroj: OF ÚMČMBa Brno-Kohoutovice

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub