Prostory bývalé restaurace Grand Prix známe asi všichni. Málo kdo se tam však v posledních letech mohl jít podívat. Nyní se tato možnost naskytla a podařilo se domluvit v rámci rekonstrukce objekt dva návštěvní dny.
 
Prostory budou pro veřejnost mimořádně otevřeny v úterý 5.a ve čtvrtek 7. března 2019, a to od 14 do 18 hodin.
 
Prohlídky budou organizovány po 15 minutách, kdy bude vždy nahoru (do kavárny)

výtahem vyvezena skupinka 7 osob. Ta bude mít pár minut jedinečnou možnost pohlédnout na Brno z oken jednoho z nejvýše položených míst města Brna. 
 
! Na prohlídku je nutné se registrovat a to od dnešního dne do 1. března 2019 a to na konkrétně stanovený čas. Rezervaci můžete provést zde.