I. (ustavující) zasedání Zastupitelstva městské části BrnoKohoutovice, se koná ve středu dne 21.11.2018 od 17:00 h. v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36

Návrh Programu:

I. Organizační bod
a) zahájení ustavujícího zasedání
b) složení slibu člena zastupitelstva MČ
c) jednací řád ZMČ
d) jmenování zapisovatele a sčitatele hlasů
e) volba ověřovatele zápisu
f) volba návrhové komise
g) schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ
II. Dotazy, podněty a připomínky občanů do I. (ustavujícího) zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice
III. Kontrola úkolů
IV.  Stanovení počtu členů RMČ Brno-Kohoutovice a určení funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno-Kohoutovice
uvolněni
V. Volba starosty, místostarostů a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovice
VI. Zřízení výborů ZMČ Brno-Kohoutovice a volba jejich členů
VII. Volba předsedy redakční rady zpravodaje Kohoutovický kurýr
VIII. Návrh výše odměn za výkon funkce členů ZMČ, členů výborů ZMČ a členů komisí RMČ Brno-Kohoutovice
IX. ústně Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ
X. Informace
a) termín příštího zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice
XI. Závěr

Pozvánku naleznete zde: kohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub