Statutární město Brno – Bytový odbor Magistrátu města Brna na základě usnesení R7/161. schůze RMB, konané dne 14.3.2018, dle čl. 4 Statutu startovacího bytu, který tvoří přílohu č.2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna zveřejňuje nabídku startovacích bytů :
2+kk č. 58 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,94 m2
1+1 č. 60 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,41 m2
1+1 č. 75 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,42 m2
1+1 č. 77 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,45 m2
1+1 č. 78 v domě Stamicova 11 o podlahové ploše 48,45 m2
2+1 č. 10 v domě Bratislavská 39 o podlahové ploše 85,00 m2
2+1 č. 9 v domě Beethovenova 2 o podlahové ploše 98,00 m2

Výběrové řízení
Žádost o účast ve výběrovém řízení lze podat na Bytový odbor MMB v zalepené obálce s označením „Startovací byt“ do 5. 12. 2018.
V žádosti je nutno popsat stávající bytovou situaci, uvést datum narození, trvalé bydliště obou manželů či partnerů. e-mailový nebo telefonický kontakt a připojit tyto doklady:

  • čistý měsíční příjem obou manželů či partnerů (u podnikatelů poslední daňové přiznání, u ostatních žadatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za předchozí rok, popřípadě potvrzení příjmů z předchozích třech měsíců před podáním žádosti.,
  • kopii smlouvy o stavebním spoření či jiné formě spořícího produktu peněžního ústavu,
  • čestné prohlášení obou manželů či partnerů, že nenastaly skutečnosti, pro které
    nemohou být žadateli o startovací byt.

Žádost nemůže být podána na konkrétní byt, prohlídky bytů nebudou v průběhu zveřejnění nabídky umožněny .
Výběr mezi žadateli bude proveden losováním. Místo, den a hodina losování budou zveřejněny na úřední desce.
Pro každý byt bude vylosován nájemce. Po vylosování nájemců se ze stejného osudí dalším losováním stanoví pořadí náhradníků.

Město si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit kdykoliv do doby uzavření nájemní smlouvy. Úplné znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna je zveřejněno na stránkách www.brno.cz.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Mazalová, bytový odbor MMB, Malinovského nám.3, tel.č.542173212, e-mail:
mazalova.lenka@brno.cz

 

Veškeré informace naleznete na webu www.brno.cz.

 

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub