Poplatek je nutné uhradit na účet správce poplatku ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
 
Roční sazby splatnosti poplatku za psa jsou pro městskou část Brno-Kohoutovice stanoveny takto:
*  poživatelé invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč
* rodinné domy 500,- Kč, za druhé a každého dalšího psa 750,- Kč
* bytové domy 1 100,- Kč, za druhé a každého dalšího psa 1650,- Kč.
 
Vyměřený poplatek můžete uhradit:
1.  poštovní poukázkou, která je každoročně zasílána úřadem městské části
2. bezhotovostním převodem: KB Brno-město č. ú.:19-20429621/0100 variabilní symbol: uveden na zaslané složence, případně pro sdělení nás kontaktujte telefonicky
3. na pokladně finančního odboru ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36   Formulář k ohlášení k poplatku ze psů je třeba vyplnit osobně na pokladně ÚMČ Kohoutovice v pokladních hodinách.
 
Pro odhlášení psa z evidence nebo k úlevě z poplatku za psy můžete využít následující tiskopisy, které doručte v úřední hodiny na pokladnu ÚMČ.
Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub