1895 škola v Kohoutovicích

Kohoutovickou jednotřídku navštěvovalo nejprve 40 a na přelomu století neuvěřitelných 91dětí, jež vyučoval jediný učitel František Bašný. Na dvoutřídní byla škola rozšířena roku 1902. František Bašný byl ustanoven nadučitelem a prvním poučitelem se stal Ervín Klimecký.

Čilý stavební ruch po první světové válce a především elektrifikace obce (1925) přivedla do K

ohoutovic spoustu mladých rodin. Potřeba mateřské školy a zejména dalšího rozšíření školy byla obrovská, vždyť malou dvojtřídní obecnou školu navštěvovalo ve dvacátých letech přes 120 dětí, přičemž na ně museli vystačit dva učitelé a jedna učitelka ručních ženských prací.

Dne 29. 8. 1926 byla při zdejší škole slavnostním způsobem otevřena mateřská škola, která byla zřízena z bytu bývalého správce školy a na zahradě bylo pro předškolní děti upraveno hřiště. Dětí 3-5letých bylo zapsáno 40. První učitelkou byla ustanovena Marie Halámková.

1965 stará a nová škola

Konečně v letech 1936-39 došlo k přestavbě školní budovy na moderní trojtřídníškolu s tělocvičnou, sborovnou, mateřskou školou a bytem pro školníka. Za účelem rozšíření školy byl vykoupen a zbourán grunt manželů Konečných, Bašného 34. Děti první třídy po dobu stavbydocházely k vyučování do hostince u Veselých a ostatní děti do sokolovny.

ArchitektJosef Polášek navrhl třípodlažní funkcionalistickou stavbu, která v prakticky nezměněné podobě stojí dodne

s, jen místo dětí v ní sídlí úředníci naší městské části. Nová školní budova však měla i své nedostatky. Dodnes žijící první žáci vzpomínají na utrpení v zimních měsících. Vytápění učeben totiž bylo řešeno kamny, do kterých se přikládalo z chodby, aby uhlí nešpinilo a přikládání nenarušovalo výuku. Účinnost těchto kamen však byla tak špatná, že teplo bylo pouze žákům sedícím u výdechů teplého vzduchu z kamen.A tak byla do učeben nainstalovánakamna klasická.

1903 nejstarší fotografie žáků školy

V roce 1930 provedly školní děti pod vedením učitele Jaroslava Förstra soupis hospodářského zvířectva. Jeho výsledky uvádím pro zajímavost závěrem. Napočítali 18 koní, 2 telata, 18 krav,1 býk, 186 koz, 140 vepřů, 416 kuřat, 969 slepic, 26 hus a23 kachen (obyvatel tu tehdy žilo 1089).

Připravil Ing.Martin Kyselák, Ph.D.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub