Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice, se
sídlem Bašného 36, 623 00 Brno, zveřejňuje tento záměr MČ Brno-Kohoutovice pronajmout uvolněný běžný
obecní byt svěřený do správy MČ Brno-Kohoutovice:

Bellova 15

popis bytu: b.č. 12,1; 1+1, v V. podlaží (nástavba), výtah; pokoj 17,3 m2, předsíň 3,3 m2, kuchyň 14,6 m2, sklep 1,4 m2, balkon 1,7 m2;celková plocha 42,5 m2

Podmínky pronájmu bytu:
– Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy, přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
– Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu, a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy. Nesplní-li nájemce tento závazek, zvýší se mu počínaje 61. dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného, a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku. Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit
– Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci a předepsané výši
– Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné, jehož výše byla sjednána v pevné částce 40,36 Kč/m2 /měs. do 04/2020; od 05/2020 bude nájemné ve výši stanovené ZMB
– Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
– Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádné stavební úpravy v bytě

Prohlídka bytu se uskuteční v termínu: dne 17.08. 2018 od 9,15 do 9,35 hod.
Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do uvedeného domu.

Závaznou písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy mohou zaslat pouze zájemci, kteří jsou zařazeni do seznamu žadatelů o pronájem  bytu v MČ Brno-Kohoutovice ke dni 01.08.2018. Žádost musí být doručena na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice nebo zaslána elektronicky pouze na el.podatelna@kohoutovice.brno.cz do 27.08.2018. (vyberte pouze jednu možnost podání).

Žádost se podává výhradně na formuláři „Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na základě záměru obce.“ Žadatelé musejí splňovat podmínky stanovené v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a v Pravidlech pro dispozici s bytovým fondem v městské části Brno-Kohoutovice. K jiným žádostem nebude přihlíženo a nebudou zařazeny do výběru o uzavření smlouvy.
Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 96. schůzi dne 08.08. 2018.

Více informací zde.

Glinkova 17

popis bytu: b.č. 9, 3+1, ve III. podlaží, výtah; provedená rekonstrukce bytového jádra, pokoje 16,1 m2 ,12 m2 a 20,6 m2 ; kuchyň 11,8 m2 , předsíň 8,2 m2, lodžie 4,3 m2, sklep 1 m2; celková plocha 78,05 m2

Podmínky pronájmu bytu:
– Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy, přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
– Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu, a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy. Nesplní-li nájemce tento závazek, zvýší se mu počínaje 61. dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného, a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku. Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně
doložit
– Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci a předepsané výši
– Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné, jehož výše byla sjednána v pevné částce 80,34 Kč/m2/měs.
– Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
– Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádné stavební úpravy v bytě

Prohlídka bytu se uskuteční v termínu:
Glinkova 17 dne 17.08. 2018 od 8,40 do 9,00 hod. Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do uvedeného domu.

Závaznou písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy mohou zaslat pouze zájemci, kteří jsou zařazeni do seznamu žadatelů o pronájem bytu v MČ Brno-Kohoutovice ke dni 01.08.2018. Žádost musí být doručena na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice nebo zaslána elektronicky pouze na el.podatelna@kohoutovice.brno.cz do 27.08.2018. (vyberte pouze jednu možnost podání). Žádost se podává výhradně na formuláři „Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na základě záměru obce.“ Žadatelé musejí splňovat podmínky stanovené v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a v Pravidlech pro dispozici s bytovým fondem v městské části Brno-Kohoutovice. K jiným žádostem nebude přihlíženo a nebudou zařazeny do výběru o uzavření smlouvy. Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 96. schůzi dne 08.08. 2018.

Více informací zde.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub