V loňském roce, v prvním ročníku participativního rozpočtu města Brna se mezi úspěšné projekty dostala „Rozhledna Holedná„. Tento projekt našel podporu široké veřejnosti a dostal se tak mezi podpořené projekty. Při přípravách na realizaci se ovšem zjistilo, že plánovaná výška (cca 20 metrů) je nedostačující, neboť okolní stromy dosahují obdobné výšky a z rozhledny by tak bylo vidět jen na okolní koruny stromů. K tomuto zjištění se dospělo za pomocí dronu, který na místě natočil rozhledy v různých výškách. Z videí jasně vyplývá, že by rozhledna měla mít spíše k třiceti metrům. 

Větší výška sebou nese i konstrukční změn a zásadní navýšení rozpočtu. Pro konstrukci dosahující potřebných 30 metrů je vhodnější využít kovový skelet, kombinovaný se dřevem namísto celodřevěné konstrukce. Z těchto důvodů náklady přesáhly limit 2 miliony Kč a projekt tak nemohl být řešen v rámci participativního rozpočtu. To ovšem neznamená, že by se od realizace ustupovalo. Vzhledem k veřejné oblibě tohoto projektu se vedení města rozhodlo zrealizovat projekt, jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu. Z finančních prostředků participativního rozpočtu Dáme na vás tak budou hrazeny pouze náklady na projektovou dokumentaci, samotná realizace pak bude financována z jiné kapitoly rozpočtu města. I přes prvotní komplikace se tedy podaří projekt realizovat.

 

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)