Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci „ vedoucího úředníka – vedoucí/ho Odboru správy majetku Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice“

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkce „Vedoucí/ho Odboru správy majetku ÚMČMB Brno-Kohoutovice“.

Pracovní úvazek: 1,0 ( 40 hod./týdně)
Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno.
Platové podmínky: platová třída 11, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu: od 01.07. 2018 ( nebo dle dohody) – na dobu neurčitou

Zdroj: kohoutovice.brno.cz