Na včerejším Zastupitelstvu města Brna jsme s kolegy schválili projekt „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín“. Tento projekt spadá do individuálního dotačního titulu Jihomoravského kraje a hradí až 70% nákladů spojených s rekonstrukcí či nákupem hasičské stříkačky. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 6 milionů korun.