Představení pro MČ Brno – Kohoutovice  připravené Bytovým odborem MMB ke dni 26.2.2018  Ing. Sponarem.

POPIS PROJEKTU

Snímek15Kamenný vrch II, nad ul. P. Křivky – jedna ze základních rozvojových lokalit bydlení města Brna, zahrnutých do Strategie bydlení města Brna od r. 2001.

Lokalita se nachází v severozápadním sektoru městské části Brno – Nový Lískovec, jižní svah nad ul. P. Křivky, částečně na k.ú. Bosonohy a Kohoutovice, s dobrou dostupností do centra, obslouženou MHD, dopravně z ul. P. Křivky a Koniklecová.

Pozemky: převážně ve vlastnictví města, cca 10% nejsou ve vlastnictví SMB nebo v jeho spoluvlastnictví.

Lokalita bytové výstavby je vhodná pro aplikaci moderních environmentálních přístupů jak v otázce hospodaření s dešťovými vodami, tak ohledně energetické náročnosti.

Podle stávajícího  ÚPmB jsou v lokalitě obsaženy návrhové plochy funkčních typů bydlení všeobecného, bydlení čistého, krajinné zeleně všeobecné a plochy parků.

Snímek10Záměr města Brna je bytová výstavba s počtem cca 550 bytů v bytových domech včetně technické infrastruktury, občanské vybavenosti (mateřské školy) a veřejných prostranství – v souladu s „Urbanistickou studií – Kamenný vrch II“, zpracoval Atelier Zlámal v r. 2009.

Celková plocha: cca 20 ha, z toho 6,6 ha pro zástavbu bytových domů, 8 ha – pro zástavbu rodinných domů a 7,4 ha plochy městské zeleně.

Zahájena příprava realizace 1. etapy – 8 bytových domů (243 bytů) s realizací 2020-2023.

 

Odhadovaný nárůst obyvatel po etapách bytové výstavby v lokalitě Kamenný vrch II:

  1. Snímek13etapa – vpravo dole     240 bytů/8BD + 850 obyvatel    r. 2023  
  2. etapa – vpravo střed     42 bytů/3BD, 20RD   + 200 obyvatel  r. 2025 
  3. etapa – rozšíření vpravo  42 bytů/3BD, 4RD     + 150 obyvatel   r. 2028
  4. etapa  – soubory vlevo  320 bytů/XBD, 20RD   + 1000 obyv.  r. 2036

Celkem nárůst o cca 2200 obyvatel (průměrně 3,40 osob na byt).

Harmonogram bytové výstavby v lokalitě Kamenný vrch II se bude postupně upřesňovat během přípravy.

Objemová zastavovací studie 1. etapy

Snímek21Celkový počet navržených bytů v 8 domech (A1-A4, B1, B2, C1, C2) je 243.

– počet bytů 1+kk   99

– počet bytů 2+kk   108

– počet bytů 3+kk   36

Mateřská škola – 158,2 m2

Komerční prostor – 106 m2

Počet navržených garážových stání je 138.

Počet parkovacích míst na zpevněných plochách kolem komunikace je 135.

Celkový počet stání pro navržené bytové domy je 273.

(z toho 15 pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu).

Různé typy bydlení v 1. etapě

Snímek7Předpokládá se 8 bytových domů,

z toho 6 bytových domů ve spodní řadě – byty obecní a družstevní,

– 2 obecní domy pro bydlení seniorů,

– 2 domy družstevní pro mladé,

– 1 obecní dům startovací byty,

– 1 obecní dům s investorstvím, řešením a využitím MČ Brno – Nový Lískovec,

A v horní řadě 2 bytové domy včetně MŠ – developerská výstavba po provedení výběrového řízení po zainvestování území. Byty těchto domů budou v soukromém vlastnictví.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub