POZVÁNKA na XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, které se koná ve středu dne 28.02.2018 od 17:00 h. v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36

 1. Organizační bod
 2. Dotazy, podněty a připomínky občanů do XVII. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice
 3. Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice
 4. Kontrola úkolů
 5. Z jednání výborů ZMČ Brno-Kohoutovice
  • Zpráva o činnosti Finančního výboru
  • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  • Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny
 6. Informace o podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ
 7. Návrh odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice
 8. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018
 9. Žádost o úpravu uznání dluhu Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní oblasti Brno
 10. Žádost o vyjádření k návrhu změny Územního plánu města Brna
 11. Informace Výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu
 12. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ
 13. Závěr

 

(zdroj: http://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=10569)