Volba prezidenta 2018

(zdroj:https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=6202&xpm=611)