Splatnost do 31.05. 2018

(v př. přistěhování do Brna po 1.červnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2015)

Sazba poplatku

  • 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok
  • 500 Kč za dítě, které v roce 2018 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku
  • 500 Kč za seniora, který v roce 2018 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více

 

Možnosti úhrady poplatku

  1. bezhotovostním převodem: na účet: 111220022/0800 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
  2. online platbou v e-shopu městských služeb: www.brnopas.cz
  3. v hotovosti: pokladní hodiny
  • a) po celý rok pokladna ve 3. patře na ulici Šumavská č. 35C, Po 8.00–17.00 (nová budova) Út 8.00–12.00 13.00–14.30
  • b) od 1.3. do 31.5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí St 8.00–17.00 Čt 8.00–12.00 13.00–14.00 Pá 8.00–12.00

 

Přejete-li si získávat informace prostřednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách. Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Telefony: 542 174 304 -315, 318 – 322, e- mail: odpady@brno.cz I web: www.brno.cz/odpady

Poplatek za komunální odpad

(Zdroj: kohoutovice.brno.cz )