Těžba bude probíhat v porostech okolo hotelu Myslivna a to v měsících leden až březen 2018.

Informační cedule pro občany jsou již rozmístěny okolo cest.

LESY MĚSTA BRNA, a.s.
Křížkovského 247, 664 34 Kuřim