Program pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice v roce 2018

Dotace městské části Brno-Kohoutovice jsou určeny na podporu činností, akcí a aktivit, na jejichž rozvoji a realizaci má městská část Brno-Kohoutovice zájem a chce je podporovat a jsou poskytovány v souladu s dokumentem „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části BrnoKohoutovice“ (dále jen Zásady).

TYPY DOTACÍ:

 • na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity (typ B – čl. I odst. 2 Zásad),
 • na jednotlivé projekty, na podporu činností a akcí krátkodobého charakteru (typ C – čl. I odst. 3 Zásad).

DOTOVANÉ OBLASTI ČINNOSTÍ A OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

 • a) na činnosti doplňující zdravotnické a sociální služby 32 tis. Kč
 • b) na projekty a na provozní náklady v oblasti kultury 14 tis. Kč
 • c) na projekty a na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit 260 tis. Kč d) na projekty a na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 110 tis. Kč

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ VÝŠE DOTACE

 • dotace typu B 1.000,-Kč na osobu s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Kohoutovice
 • dotace typu C 20.000,-Kč na jednotlivý projekt

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

Stanoven v čl. III Zásad

LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

 • dotace typu B: do 31.01.2018
 • dotace typu C: v průběhu roku 2018

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

 • podíl kohoutovických účastníků na pořádané akci nebo činnosti,
 • zapojení do akcí pořádaných městskou částí,
 • objem peněžních prostředků ve stanovené oblasti.

LHŮTY PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI:

Stanoveny v čl. V. Zásad

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACÍ

Stanoveny v čl. VI. Zásad.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

VZOR ŽÁDOSTI:

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice typu B Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice typu C Program pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice v roce 2018 byl schválen ZMČ Brno-Kohoutovice usnesením Z 303/XVI-17 b) dne 20.12.2017. 

program dotace 2018 kohoutovice1 program dotace 2018 kohoutovice2 program dotace 2018 kohoutovice3 program dotace 2018 kohoutovice4 program dotace 2018 kohoutovice5 program dotace 2018 kohoutovice6 program dotace 2018 kohoutovice7 program dotace 2018 kohoutovice8

Zdroj: kohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub