OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení na pozici

kronikář/ka

městské části Brno-Kohoutovice

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice kronikář/ka městské části Brno-Kohoutovice na dohodu o provedení práce s předpokládaným nástupem 01.02. 2017. ( nebo podle dohody)

Platové ohodnocení: smluvní odměna.

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší vzdělání a humanitní obory výhodou
 • znalost veřejného života v městské části Brno-Kohoutovice
 • dobré komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev
 • výborná znalost českého jazyka
 • dobrá znalost práce na PC a v oblasti fotografování
 • základní znalost legislativy ČR v této oblasti
 • občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:

 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • telefonický a e-mailový kontakt
 • datum a podpis uchazeče.

Uzávěrka přihlášek: 10.01. 2018 (středa) ve 12:00 hodin

Místo a způsob podání přihlášky:

Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno, nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu, a to do termínu uzávěrky přihlášek, v obálce označené nápisem „Výběrové řízení- kronikář/ka městské části Brno-Kohoutovice /NEOTEVÍRAT.

Bližší informace poskytne vedoucí OVV ÚMČMB Brno-Kohoutovice paní Jana Pospíšilová, tel. 547 130 539 (603 812 257), nebo tajemnice ÚMČMB Brno-Kohoutovice paní Alena Skácelová, tel. 547 130 510 ( 602 784 975).

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do výbě- rového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

kronikář kronikářka brno kohoutovice1 kronikář kronikářka brno kohoutovice2

 

 

 

Zdroj: kohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)