„Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice x Kohoutovická a Žebětínská“ jsou již dokončeny. Všichni tak netrpělivě čekáme na termín otevření, který se v tuto chvíli odvíjí od kolaudace a převzetí díla investorem.

Podle vyjádření webu zebetin.cz se má křižovatka zpřístupnit veřejnosti ve čtvrtek 23. listopadu od 9:00 h. 

stara-dalnice-krizovatka


Vážení občané,

informujeme Vás, že v rámci dlouho očekávané realizace akce „Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice – Kohoutovická – Žebětínská, včetně SSZ“ doje k následujícím omezením provozu.

Od 18.9.2017 do 15.11.2017 bude uzavřen průjezd osobní dopravy v křižovatce Stará dálnice – Kohoutovická – Žebětínská ve směru na Žebětín. Nebude tedy v tomto směru umožněn příjezd ani výjezd osobní dopravy z této křižovatky. Provoz MHD bude po většinu této doby zachován.

Od 9.10.2017 do 15.11.2017 bude uzavřen průjezd osobní dopravy v křižovatce Stará dálnice – Kohoutovická – Žebětínská i ve směru na Kohoutovice. Nebude tedy umožněn příjezd ani výjezd osobní dopravy z této křižovatky ve směru na Kohoutovice. Provoz MHD bude po většinu této doby zachován.

Plné zprovoznění této křižovatky je plánováno na 16.11.2017.

Stručný popis akce:
Stavba má za účel zvýšit bezpečnost silničního provozu na úrovňové průsečné křižovatce silnic III/3844 (Stará dálnice) a III/3842 (Kohoutovická – Žebětínská) situované v k.ú. Žebětín, na které byla vykázána velká dopravní nehodovost. Majetkoprávní vztahy k pozemkům v daném území a poloha okolních lesních porostů nedovolují podstatně změnit geometrický tvar křižovatky ve prospěch bezpečnějšího provozu, proto bylo rozhodnuto vybavit křižovatku alespoň světelným signalizačním zařízením (SSZ) s dynamickým způsobem řízení a veřejným osvětlením (VO).
Předmětem stavby je kromě instalace těchto zařízení provedení menších stavebních úprav v prostoru křižovatky (doplnění dělicích ostrůvků ve vozovce, výměna a doplnění svodidel), oprava vozovek v oblasti křižovatky a na přilehlých úsecích do ní ústících silnic v rozsahu dohodnutém s vlastníkem komunikací a úprava zastávky MHD „Stará dálnice“ na silnici III/3842 (Žebětínské) ve směru jízdy na Bystrc a Žebětín. 
Při řízení křižovatky bude uplatněna preference vozidel MHD, která křižovatkou projíždějí. Na všech příjezdových větvích do křižovatky bude redukována rychlost na 50 km/h.
Přívodní kabely pro SSZ a VO budou do prostoru křižovatky přivedeny od trafostanice na ul. Štouračově v k.ú. Bystrc. Trasa nových kabelových vedení, jejíž délka je 1,8 km, bude procházet středním dělicím ostrůvkem směrově rozdělené silnice III/3844 (Staré dálnice).

Prosíme, respektujte dopravní značení.

ÚMČ Brno-Žebětín

 

 
Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)