Na základě usnesení ZMB na Z7/29. zasedání dne 20.06.2017 nabývají dne 01.10.2017 účinnosti nová Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna.  Na jejich základě byla RMČ Brno-Kohoutovice schválená  nová Pravidla pro dispozici s bytovým fondem v MČ Brno-Kohoutovice, která nabývají účinnosti dne 01.10.2017 (dále jen pravidla).

ÚMČ tímto žádá všechny stávající a budoucí žadatele o pronájem bytu, aby se s těmito pravidly seznámili.

V souvislosti s novými pravidly vstupují do platnosti i nové formuláře:

  •  „Žádost o pronájem bytu“
  • „Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku“ (dříve směna bytů).

Podání na jiných formulářích, než jsou k dispozici na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice (viz Formuláře nebo sekce Bydlení), Odboru správy majetku ÚMČMB Brno-Kohoutovice a MOP BRNO spol.s.r.o. (zde pouze dohoda o postoupení –dříve výměna bytů), nemohou být přijímány.

Nová pravidla:

 

 

Zdroj: kohoutovice.brno.czkohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub