POZVÁNKA na XV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, které se koná ve středu dne 27.09.2017 od 17:00 h. v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36

návrh programu:

 1. Organizační bod
 2. Dotazy, podněty a připomínky občanů do XV. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice
 3. Z 255 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice
 4. Z 257 Kontrola úkolů
 5. Z jednání výborů ZMČ Brno-Kohoutovice (Zpráva o činnosti FV, KV a VpNM)
 6. Volba člena VpNM ZMČ
 7. Přehled evidence docházky předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice
 8. Zápis do Síně slávy MČ Brno-Kohoutovice
 9. Informace o podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ
 10. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017
 11. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky – Statut města Brna
 13. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu Park Libuška
 14. Žádost o vyjádření souhlasu s případnou realizací projektu Rekreační a sportovní areál Voříšek
 15. Úplatný převod pozemku z ÚZSVM na město Brno
 16. Informace – Plnění rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice od 01.01.2017 do 30.06.2017
 17. Informace – Návrh Zadání změn územního plánu města Brna 44. soubor
 18. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ
 19. Závěr

Celou pozvánku naleznete zde.

 

Materiály do ZMČ:

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub