Na internetu lze dohledat kde, co 😉 Před časem jsem narazil na zajímevé mapové podklady a tak se s nimi rád podělím i s Vámi 🙂

Fotogrammetrické, neboli letecké snímkování probíhá již řadu let, to jak se na těchto snímcích mění Kohoutovice můžete pozorovat na následující animaci (mapy jsou od roku 2001-2016):

Kohoutovice-gif-mapy-v-prubehu-let

Odkaz přímo na mapy naleznete zde.

Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska

Další zajímavé, tentokrát již velmi staré – historické mapy můžeme nalézt zde. Jedná se o takzvané „Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska v měřítku 1:2880 z let 1824-1843, které krásně dokazují to, jak maličkou vesnicí u Brna tenkrát Kohoutovice byly.

Katastrální mapy evidenční Moravy a Slezska 1:2880 (1826-1956)

Před nástupem komunismu v ČSR, potažmo před velmi nepodařenou reformou katastrálního zákona (Po této změně zákona nebyla již povinnost evidovat změny v rozsáhlém a aktualizovaném dokumentu katastrálních map a došlo k nenapravitelným škodám, které se Katastrální Úřad snaží dodnes napravovat.), se evidují mapy níže uvedeného rázu. Naleznete je zde

Toposekce 3. vojenského mapování 1:25 000 (1872-1953)

Topografické mapy s velkou přesností a velmi přehledným měřítkem vnikaly již dávno před vnikem Klubu českých turistů. Na této je patrné, že Kohoutovice vždy patřily mezi dominanty okolí Brna. Především, co se týče nadmořské výšky;)  Najdete ji zde.

Speciální mapy 3. vojenského mapování 1:75 000 (1875-1952)

Mimo názvu jsou tyto mapy speciální i provedením, které je velmi kresličsky náročné. Na snímku mapy je patrná technika stínování pomocí malých čárek. Tato metoda dává plastický dojem terénu. Je zní patrné, které části jsou v nížinách a které tvoří kopce, hory,… Jedná se o odlišný přístup, než jsou běžněji využívané vrstevnice. Další zajímavostí je i to, že nejsou psány češtinou a tak zde Kohoutovice najdete pod německým názvem Kohoutowitz (pozdějších můžeme pozorovat dvojjazyčné označení). Mapa je zde.

Topografické mapy v systému S-1952 (1951-1971)

Tyto mapy jsou velmi zajímavé svým velkorysým přístupem k měřítkům, neboť byly vyhotoveny hned v šesti různých ( 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000;  1:100 000; 1:200 000 a 1:500 000). U nás jsou známé především pro své bohaté využití v turistickém ruchu – především v měřítku 1: 50 000, které jsou v aktualizované podobě dodnes k dostání. (Pro zajímavost, v souvislosti s generalizací není v poslední mapě v měřítku 1: 500 000 název Kohoutovic vůbec zmíněn.)

 

Tyto a další mapy naleznete na přehledném portálu archivnimapy.cuzk.cz, který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální. U něj je možné objednat i mapy v tištěné (kopie) podobě, obdobně, jako výpisy z pozemkových knih, ale i dalších knih které se ke Kohoutovicím váží.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub