Voříškova 2

voříškova 2 brno kohoutovice obecní bytpopis bytu: 3+1, b.č. 48, 10. podlaží, výtah, lodžie o po celkové rekonstrukci.

pokoje: 12,1 m2, 11,8 m2 a 17,3 m2, kuchyně 11,3 m2, předsíň 5,76 m2, lodžie 3,7 m2, sklep 1m2

celková plocha: 69,5 m2

zadlužení bytu: 387 901 Kč

Na uvedeném bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši 387 901 Kč vč. nákladů řízeni a bez vyúčtování služeb r. 2016 ,2017. Budoucí nájemce se zaváže k podpisu smlouvy o přistoupení k dluhu vč. vyúčtování služeb za r. 2016 a 2017 (podle ust. §1892 zák. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění).

Podmínky pronájmu bytu:

  • Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, přičermž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
  • Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskýovaných s užívánírn býu v příslušném měsíci a předepsané výši .
  • Nájemné ve výši 65 Kčirněs./m2
  • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
  • Po dobu záru§ na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádrré stavební úpraly v bytě

Prohlídka bytu se uskuteční:

Voříškova 2 – před vchodem do domu.

25.04. 2017 od,7,00 do 7,30 h

02.05. 2017 od 7,00 do 7,30 h.

Závaznou písemnou žádost o uzavření smlouvy mohou zaslat pouze zájemci, kteří jsou zařazeni do Seznamu žadatelů o pronájmu bytu v MČ Brno-Kohoutovice, a která musí být doručena na podatelnu ÚMČ  Brno-Kohoutovice nebo zaslána elektronicky pouze na el.podatelna@kohotrtovice.brno,cz do 10.05.2017. Žadatelé musejí splňovat „Pravidla pronájnu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady.“ K jiným Žádostem nebude přihlíženo a nebudou zařazeny do výběru o uzavření smlouvy. Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 63. schůzi dne 12.04.2017 usnesením 1211163_17 písm. b).

nabídka pronájem byt 3+1 brno kohoutovice

(Zdroj: www.kohoutovice.brno.cz)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)