brno-doprava-brno-kohoutovice-parkovaniV září roku 2014 město Brno schválilo Strategii parkování ve městě Brně, která připravila možnosti pro vytvoření pravidel ke zlepšení stavu parkování ve městě. Součástí Strategie je i v poslední době často zmiňované rezidentní parkování. Jedná se o systém parkování, který má zajistit zlepšení situace pro občany města Brna, snížení emisí a hluku v ulicích a celkové zklidnění dopravy ve městě. Jako první se do systému zapojí městská část Brno-střed, v následujících měsících a letech bude zaveden do Králova Pole, Nového Lískovce a postupně dál. Každá městská část si může zařazení do systému dobrovolně zvolit. Do nynějška se rozhodlo zapojit několik brněnských částí (převážně ty, které jsou blíže středu města), jiné tuto možnost odmítly a některé, mezi kterými je i městská část Brno-Kohoutovice, se pro konkrétní variantu ještě nerozhodly. Důvodem váhavosti místní radnice jsou nejasnosti okolo zavedení systému. Samy městské části, které zrealizují systém jako první, zatím nemají dostatek informací. Není například připraven informační web, dosud nejsou stanoveny ceny pro jednotlivé režimy (přestože měly být schváleny Zastupitelstvem města Brna již na podzim roku 2016), dochází k posunům lhůty realizace (současný předpoklad pro Brno-střed je září 2017).

Kohoutovice-parkoviště-Libušina-třída-mojekohoutoviceZákladní kameny systému však již byly nastaveny. Systém rezidentního parkování bude fungovat ve třech základních režimech – Rezident, Abonent a Návštěvník. Oprávnění Rezidenta obdrží každý, kdo v lokalitě prokáže vlastnictví nebo trvalé bydliště. I takový člověk však za stání v ulicích zaplatí. Oprávnění bude platit v oblasti, kde daná osoba bydlí, ale rovněž v okolních oblastech. Oprávnění Abonenta obdrží právnické nebo fyzické osoby, které provozují vozidlo za účelem podnikání, a které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Návštěvníkem pak bude každý, kdo zaplatí parkovné na stanovenou dobu a na vymezených místech, jak je běžné i nyní na placených parkovištích. Jednotlivé režimy budou barevně odlišeny a doba, po kterou budou platit, bude označena. Takto tedy může pro jedna a tatáž parkovací místa platit v určité hodiny rezidentní režim, v jiné návštěvnický režim a např. o víkendu režim parkování bez omezení. Tímto bude např. omezen rozsah parkování Návštěvníků ve večerních a nočních hodinách tak, aby uvolněná parkovací místa mohli využít Rezidenti. Pro zásobování počítá Strategie s neomezeným parkováním mezi šestou a osmou hodinou ranní.

Rezidentní a abonentní oprávnění bude vázáno na registrační značku vozidla uvedenou při registraci. Pro vyřízení oprávnění bude zřízeno nové pracoviště na adrese Zvonařka 5. Toto pracoviště by mělo být otevřeno s dostatečným předstihem před zavedením rezidentního parkování, nicméně se předpokládá, že oprávnění se bude vyřizovat na dálku přes internet nebo mobilní aplikaci.

V současnosti město Brno připravuje velkou informační kampaň, aby byli občané města Brna o zavedení rezidentního parkování v dostatečném předstihu a kvalitně informováni. Kampaň by měla detailně informovat nejen obyvatele jednotlivých městských částí, jež budou do systému přímo zapojeny, ale také ostatní Brňany a návštěvníky města.

V případě, že by se městská část Brno-Kohoutovice do systému zapojila, může být rezidentní parkování realizováno nejdříve za 2 roky. Lhůty totiž závisí např. na projektových přípravách, projednávání a odsouhlasení kompetentními mimoměstskými institucemi.

 

Bc. Šárka Štolcová, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

Ing. Karel Aujeský, místostarosta městské části Brno-Kohoutovice

(zdroj:http://www.kohoutovice.brno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80911&id=8720)