Finanční odpor kohoutovické radnice upozorňuje prostřednictvím oficiálních stránek ÚMČ na nejzazší termín pro uhrazení „místního poplatku ze psů“. Tento je posledního dne měsíce března.

Místní poplatek je možné platit následujícími způsoby:

  • zaslanou poštovní poukázkou (složenkou), která obsahuje platný variabilní symbol
  • bezhotovostním převodem: bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 19-20429621/0100, s uvedením platného variabilního symbolu, který je uveden na zaslané poštovní poukázce popř. si Váš variabilní symbol můžete ověřit na tel.: 547130544 nebo e-mailu: krizova@kohoutovice.brno.cz
  • hotově na pokladně ÚMČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno. Pokladní hodiny: pondělí a středa 8-12 h a 13-17 h, úterý a čtvrtek 8-10, pátek 8-11 h.

Roční sazby na místní poplatek ze psa jsou stanoveny pro městskou část Brno-Kohoutovice takto:

  • poživatelé starobního, invalidního a sirotčího důchodu  100,- Kč
  • rodinné domy 500,- Kč
  • bytové domy 1 100,- Kč

ÚMČ dále upozorňuje poplatníky místního poplatku ze psů, že podle platných právních předpisů je jejich povinností podat písemné ohlášení každé změny skutečností, která má vliv na vznik, zánik nebo výši poplatků do 15 dnů od vzniku těchto skutečností.

Vyzýváme tímto poplatníky, kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost, tj. nepodali přiznání k místnímu poplatku ze psů (od 3 měsíců věku psa), neoznámili odhlášení psa nebo změnu trvalého bydliště, příjmení a jiné změny vztahující se k poplatku ze psů, aby tak učinili u správce poplatku.

Více informací nejen z OF ÚMČ Brno-Kohoutovice naleznete na www.kohoutovice.brno.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub