Statutární město Btno, se sídlem Dominikánské nám. I,602 00 Brno, zastoupené MČ Brno-Kohoutovice, se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno, zveřejňuje podle § 39 odst. I zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout místnost/prostoru k podnikání o celkové rozloze 7 ,8 m2 v suterénu budovy Bellova 3 83/1 1, která je součástí pozemku par. č. 1602, nacházejícího se v katastrálním území Kohoutovice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město.

Nájem bude sjednánnadobu neurčitou při výši nájemného minimálně:

  • 40 Kč/měs./m2 pro soukromé účely
  • 60 Kč/měs,im2 pro podnikatelské účely

Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí bý doručeny ÚMČ Brno-Kohoutovice do 11 hod., dne 02.02.2017.

Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 57. schůzi dne 11.01.2017 usnesením 1076157-17 písm b). (zdroj.)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub