Dotace městské části Brno-Kohoutovice jsou určeny na podporu činností, akcí a aktivit, na jejichž rozvoji a realizaci má městská část Brno-Kohoutovice zájem a chce je podporovat a jsou poskytovány v souladu s dokumentem „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části BrnoKohoutovice“ (dále jen Zásady).

TYPY DOTACÍ:

  • na dlouhodobě probíhající činnosti a aktivity (typ B – čl. I odst. 2 Zásad),
  • na jednotlivé projekty, na podporu činností a akcí krátkodobého charakteru (typ C – čl. I odst. 3 Zásad).

DOTOVANÉ OBLASTI ČINNOSTÍ A OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

  • na činnosti doplňující zdravotnické a sociální služby 32 tis. Kč
  • na projekty a na provozní náklady v oblasti kultury 14 tis. Kč
  • na projekty a na provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit 260 tis. Kč
  • na projekty a na provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 110 tis. Kč

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ VÝŠE DOTACE

  • dotace typu B 1.000,-Kč na osobu s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Kohoutovice
  • dotace typu C 20.000,-Kč na jednotlivý projekt

LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

  • dotace typu B: do 31.01.2017
  • dotace typu C: v průběhu roku 2017

Více informací na webu radnice 😉

prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-1prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-2prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-3prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-4prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-5prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-6prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-7prjekty-dotace-brno-kohoutovice-mojekohotuovice-8