Zimní údržbu na pozemních komunikacích v MČ Brno-Kohoutovice (mimo vozovky základního komunikačního systému) zajišťuje společnost MOP Brno, spol. s r.o. 737 977 177 pohotovost zimní údržba

Kontaktní pracovník společnosti MOP Brno, spol. s r.o. –  p. Zdeněk Balabán mob. 603 837 832

Kontaktní pracovník ÚMČMB Brno-Kohoutovice: – p. Ivana Šimková tel. 547 130 572, mob. 778 44 0369

 

Zimní údržbu na vozovkách základního komunikačního systému (Antonína Procházky, Libušina třída, Libušino údolí /část s provozem MHD/, Nad Pisárkami /část s provozem MHD/, Návrší Svobody /část s provozem MHD/, Pisárecká, Šárka, Žebětínská) zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s.

Stálá služba na dispečinku

ZPS BKOM a.s. – ústředna

                            – fax

 

548 137 111

548 137 446

/přímá linka/        – dispečink 548 137 592 , 548 137 445

 

Zdroj:kohoutovice.brno.cz