Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, které se koná ve středu dne 14.12.2016 od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. Pozvánka a program níže.

n á v r h   p r o g r a m u
I.   Organizační bod   p. Šafařík
II.   Dotazy, podněty a připomínky občanů do XI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice p. Šafařík
III. Z 194 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice p. Šafařík
IV. Z 191 Kontrola úkolů PhDr. Hruška, MBA
V.   Z jednání výborů ZMČ Brno-Kohoutovice PhDr. Hruška, MBA
Z 182 Zpráva o činnosti Finančního výboru p. Jakub Hruška
Z 178  Zpráva o činnosti Kontrolního výboru JUDr. Sýkorová
Z 183 Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Mgr. Tetur
VI. Z 185 Rezignace člena Kontrolního výboru ZMČ Brno-Kohoutovice PhDr. Hruška, MBA
VII. Z 179 Návrh rozpočtu hlavní činnosti a finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti MČ Brno-Kohoutovice na rok 2017 p. Šafařík
VIII. Z 177 Petice na podporu řešení situace lidí bez domova v Brně-Kohoutovicích p. Šafařík
IX. Z 192 Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice a Redakční rady Kohoutovického kurýra v roce 2017 p. Šafařík
X. Z 187 Koncepce školství statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice do roku 2020 PhDr. Hruška, MBA
XI. Z 176 Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště 2017 v MČ Brno-Kohoutovice VIII. etapa p. Šafařík
XII. Z 181 Žádost MČ Brno-Kohoutovice o zápůjčku a mimořádnou zápůjčku z fondů města Brna na rekonstrukce bytových jader v letech 2017 – 2018 v obecních bytech p. Šafařík
XIII. Z 184 Návrh odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výboru ZMČ Brno-Kohoutovice PhDr. Hruška, MBA
XIV. Z 186 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice v roce 2017 PhDr. Hruška, MBA
XV. Z 180 Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Kohoutovice p. Šafařík
XVI. Z 188 Návrh obecně závazných vyhlášek PhDr. Hruška, MBA
XVII. Z 189 Návrh obecně závazné vyhlášky Ing. Aujeský
XVIII. Z 190 Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část- posouzení projektu Ing. Aujeský
XIX. Z 195 Návrh nových Pravidel pronájmu bytů v majetku SMB a podmínky zajišťování bytové náhrady p. Šafařík
XX. Z 193 Informace o podání a vyřízení dotazů, podnětů a připomínek členů ZMČ p. Šafařík
XXI.   Závěr  

 

Zdroj: http://www.kohoutovice.brno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=8146&n=pozvanka

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub