1000x1000-1444146106-ilustracni-foto-autobus-MHB-DPMBVážené a milé občanky, vážení a milí občané.

město Brno ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s. a společností KORDIS JMK, a.s., připravuje pro příští rok několik novinek v provozu městské hromadné dopravy v Brně.

Rád bych Vás touto formou předběžně informoval o těch nejvýznamnějších změnách, které by měly být realizovány od neděle 11. prosince 2016, tedy v termínu celostátní změny jízdních řádů.

Rozsah vzájemně odsouhlasených přepravních výkonů mezi městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. pro rok 2017 vytváří podmínky pro posilování významu a především atraktivity městské hromadné dopravy, což považujeme za jeden z efektivních nástrojů zlepšování mobility v našem městě. Za hlavní informaci považuji, že v žádné ze základních oblastí provozu se nepředpokládá snižování rozsahu dopravní obslužnosti. V meziročním srovnání naopak dochází ke zlepšení v těchto oblastech:

 

–          Navýšení kapacity na tramvajových linkách

V rámci probíhající obnovy vozového parku (nákup nízkopodlažních tramvají 13T a pokračování modernizace vozidel v programu Vario) budou průběžně vyřazovány starší tramvaje, což přinese komfortnější cestování na většině tramvajových linek, které tvoří páteř systému brněnské městské dopravy. Mimo jiné se zvýší počet spojů garantovaně zajišťovaných nízkopodlažními vozidly. S navýšením kapacity vozů se pak nově počítá na tramvajových linkách 2 a 5. Stejně tak pokračuje dlouhodobý projekt v obsazení páteřní linky 1 pouze velkokapacitními soupravami.

–          Posílení tramvajového provozu v ulicích Nové sady a Renneské

Na nárůst poptávky cestujících po přepravě do rozvojové lokality při ulici Heršpické (Justiční palác, CTP Office Park Spielberk apod.) reagujeme zavedením provozu linky 10 ve špičkách pracovních dnů až do smyčky Švermova, jako posily ke stávající lince 8. Posílení tramvajové dopravy v tomto úseku bude přínosem také pro obyvatele Bohunic.

–          Zkrácení intervalu expresní autobusové linky E50

Necelý rok provozu a okamžitý zájem cestujících potvrdil správnost konceptu rychlých spojení po území města. Za dobu své krátké existence byla linka E50 již několikrát částečně posílena, např. doplněním posilových spojů nebo zařazením kloubových autobusů na exponované spoje. Systémovou změnou pak bude zkrácení intervalu až na 15 minut v celé trase procházející z Kamech několika městskými částmi až na Černovickou terasu.

 

–          Zavedení další expresní autobusové linky

Po výše uvedeném úspěchu expresní linky E50 je jako největší novinka prosincových změn jízdních řádů připravována nová expresní linka s označením E56, která spojí Univerzitní kampus v Bohunicích (za využití tunelových úseků velkého městského okruhu) s terminálem veřejné dopravy u nádraží Královo Pole a také s lokalitou Technologického parku. Autobusy pojedou ve špičkách pracovních dnů v intervalu 15 minut a jízdní doba v celé trase bude v průměru 25 minut. Linka tak v atraktivní jízdní době spojí dvě významné univerzitní a rozvojové oblasti (Univerzitní kampus a Technologický park) s jedním z největších terminálů hromadné dopravy v Brně. Právě uzel Královo Pole, nádraží nabízí s jedním přestupem rychlé spojení pro většinu městských částí v severovýchodní části města Brna a současně propojuje městskou dopravu se železničními linkami S3 a R3 do Kuřimi a Tišnova.

–          Zajištění dopravní obsluhy rozvojové lokality při ulici Masné

Doposud neobsluhovaná oblast ulice Masné (bývalý areál mrazíren) prošla v posledních letech výraznou proměnou. V současnosti zde má sídlo velké množství firem a institucí. Absence městské hromadné dopravy v této lokalitě bude ukončena prodloužením autobusové linky 64 ulicí Masnou a přes Černovické nábřeží do Komárova. Autobusy linky 64 tak tuto rozvíjející se lokalitu spojí s tramvajemi a trolejbusy v ulici Křenové a z jižního směru pak se všemi linkami vedenými přes přestupní uzel Komárov.

Výše uvedený přehled je pouze stručným popisem hlavních změn v provozu městské hromadné dopravy v Brně připravovaných pro rok 2017. Dopravní podnik města Brna, a.s. aktuálně připravuje několikastupňovou informační kampaň, která bude zahájena již na začátku měsíce listopadu především propagací nové expresní linky E56, včetně ukázkových jízd ve druhém listopadovém týdnu. Následovat bude kampaň ke všem novinkám prostřednictvím informačních kanálů, na které jsou uživatelé městské hromadné dopravy běžně zvyklí. Pro jejich přípravu jsme připraveni poskytnout součinnost. Našim společným cílem je, aby byli k termínu změny jízdních řádů v neděli 11. prosince 2016 všichni cestující dobře informováni.

Zodpovídá: Pavel Polách, zdroj.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub