Referendum o poloze hlavního nádraží v Brně (2016)

Předkládané otázky

  1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

brno_main_railway_stationDle konečných výsledků se referenda zúčastnilo 23,83 % oprávněných osob (73 156 z 306 981 osob). Referendum je tedy neplatné. Na 1. otázku (modernizace nádraží v dosavadní poloze) odpovědělo 80,94 % zúčastněných „ano“, 13,12 % zúčastněných odpovědělo „ne“ a 3,88 % zúčastněných neoznačilo u této otázky žádnou odpověď (zbývajících 2,06 % tvořily neplatné hlasy). Na 2. otázku (nalezení řešení architektonickou soutěží) odpovědělo 67,89 % zúčastněných „ano“, 15,96 % zúčastněných odpovědělo „ne“ a 13,64 % zúčastněných neoznačilo u této otázky žádnou odpověď (zbývajících 2,51 % tvořily neplatné hlasy). Z vydaných úředních obálek byly odevzdány všechny s výjimkou 159. S ohledem na neplatnost referenda nejsou rozhodnutí v obou otázkách závazná.

zapis_mk_mesto-referendum-brnenske-nadrazi-brno-kohoutovice-1 zapis_mk_mesto-referendum-brnenske-nadrazi-brno-kohoutovice-2 zapis_mk_mesto-referendum-brnenske-nadrazi-brno-kohoutovice-3

(zdroj: brno.cz, wikipedie)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub