V rámci blokového čištění dne 30.06.2016 neproběhne čištění vozovky při ulici Axmanova.

Zdroj:  Odbor správy majetku ÚMČMB, Brno-Kohoutovice Šimková, tel. 547 130 572, http://www.kohoutovice.cz/file/7501