V rámci blokového čištění dne 30.06.2016 neproběhne čištění vozovky při ulici Axmanova.

Zdroj:  Odbor správy majetku ÚMČMB, Brno-Kohoutovice Šimková, tel. 547 130 572, http://www.kohoutovice.cz/file/7501

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub