POZVÁNKA

na IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice,

které se koná ve středu dne 22.06.2016 od 17:00 h.

v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36

I. Organizační bod

II. Dotazy, podněty a připomínky občanů do IX. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice

III. Z 159 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice

IV. Z 160 Kontrola úkolů p. Šafařík V. Z jednání výborů ZMČ Brno-Kohoutovice

Z 148 Zpráva o činnosti Finančního výboru

Z 149 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Z 162 Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny

VI. Z 150 Návrh odpovědi stěžovatelce

VII. Z 164 Návrh zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr

VIII. Z 163 Schválení závazku MČ Brno-Kohoutovice na splnění podmínek dotace MMB na akci Oprava chodníku v lokalitě U Velké ceny/Voříškova

IX. Z 155 Návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

X. Z 146 Závěrečný účet a účetní závěrka MČ Brno-Kohoutovice za rok 2015

XI. Z 147 Návrh rozpočtového opatření č. 12/2016

XII. Z 151 Návrh odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice

XIII. Z 152 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti zdravotnických a sociálních služeb

XIV. Z 153 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

XV. Z 157 Novelizace OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

XVI. Z 154 Změna katastrální a správní hranice

XVII. Z 156 Vyjádření k návrhu na pořízení změn – 44. soubor změn územního plánu

Materiály ke stažení zde:

01 zmcprogram0916.pdf
02 Z 159 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice.pdf
03 Z 159 Příloha č. 1.pdf
04 Z 160 Kontrola úkolů.pdf
05 Z 148 Zpráva o činnosti FV ZMČ.pdf
06 Z 149 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
07 Z 162 Zpráva o činnosti VpNM ZMČ.pdf
08 Z 150 Návrh odpovědi stěžovatelce.pdf
09 Z 164 Návrh Zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr.pdf
10 Z 163 Schválení závazku MČ Brno-Kohoutovice na splnění podmínek dotace MMB na akci Oprava chodníku v lokalitě U Velké ceny-Voříškova.pdf
11 Z 155 návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.pdf
12 Z 146 Závěrečný účet a účetní závěrka MČ Brno-Kohoutovice za rok 2015.pdf
13 Z 147 Návrh rozpočtového opatření č. 12 2016.pdf
14 Z 151 Návrh odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
15 Z 152 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti zdravotních a sociálních služeb.pdf
16 Z 153 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit.pdf
17 Z 157 Novelizace OZV SMB č. 5-2010, o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích.pdf
18 Z 154 Změna katastrální a správní hranice.pdf
19 Z 156 Vyjádření k návrhu na pořízení změn – 44. soubor změn územního plánu.pdf
20 Z 161 Informace o podání a vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMČ.pdf
21 Z 158 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu.pdf

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná

zastupitelstvo-červen-brno-kohoutovice-mojekohoutovicezastupitelstvo-červen-brno-kohoutovice-mojekohoutovice2

 

(zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/7459, http://www.kohoutovice.cz/samosprava/pozvanka-na-ix-zasedani-zmc-dne-22-06-2016)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub