V rámci blokového čištění dne 09.06.2016 neproběhne z důvodu stavebních prací čištění vozovky při ulici Myslivní.

Zdroj: Odbor správy majetku ÚMČMB, Brno-Kohoutovice Šimková, tel. 547 130 572 (kohoutovice.cz)