senior bus-brno-kohoutovice-mojehokohoutovice-Objednávejte svou jízdu telefonicky: 731 518 348 pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.

 • pro všechny seniory nad 70 let
 • pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
 • jezdíme denně 6–22 hod.
 • jezdíme pouze v Brně jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma
 • můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

Přepravní podmínky pro jízdy SENIOR BUSEM

 • Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.
 • Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území města Brna.
 • Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
 • Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.
 • Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za kalendářní měsíc.
 • Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.
 • Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče. · Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
 • Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěnému cestujícímu.
 • Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nejpozději poslední pracovní den v týdnu.

senior bus-brno-kohoutovice-mojehokohoutovice-

 

 

(zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/7425)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub