Nejhezčí předzahrádka a balkon v Brně-Kohoutovicích 2016-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKA A BALKON V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH – 2016“

Cílem soutěže je podporovat občany při zkrášlování předzahrádek bytových a rodinných domů včetně balkonů, teras a lodžií. Budeme hodnotit květinovou výzdobu v kategoriích:

 • nejlepší úprava předzahrádky bytového domu
 • nejlepší úprava předzahrádky rodinného domu
 • nejlepší květinová výzdoba balkonu, lodžie / terasy

Fotografie (minimálně 4 ks) může poslat kdokoliv na emailovou adresu: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz případně do poštovní schránky ÚMČ, Bašného 36, 623 00 Brno. (Do předmětu nebo na obálku uveďte „Předzahrádka / balkon soutěž“) a to do 15. 6. 2016 pro předzahrádky, a do 11. 8. 2016 – balkony / terasy

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, jenž obývají nemovitost nebo byt na území naší městské části. Přihlášku může podat i osoba, která o prostor osobně nepečuje, ale zná jméno dotyčného vlastníka nebo pečovatele zkrášleného prostoru a získá jeho souhlas.

V průběhu června a září 2016 všechny tipy vyhodnotí Komise životního prostředí RMČ . Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2016.


VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „Nejhezčí předzahrádka a balkon v Brně- Kohoutovicích“


Městská část Brno-Kohoutovice vyhlašuje soutěž o nejlepší úpravu předzahrádky v kategorii

 • bytového domu
 • rodinného domu
 • balkonu / lodžie, terasy

na území městské části Brno-Kohoutovice.

1. CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je podporovat občany při zkrášlování předzahrádek bytových a rodinných domů včetně balkonů, teras a lodžií. Občané, kteří věnují svůj volný čas a prostředky na úpravu těchto veřejných a soukromých prostorů, mají možnost soutěžit o uznání své práce. Ti, kteří se podílejí na třech nejlépe hodnocených úpravách v každé kategorii v rámci této soutěže, budou zveřejněni na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice a v radničním tisku. Soutěž má v obyvatelích městské části podnítit zájem o prostředí ve kterém žijí.

2. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, jenž obývají nemovitost/byt, jednotku na území MČ Brno-Kohoutovice. Přihlášku může podat i osoba, která o předzahrádku/balkon nepečuje, ale zná jméno dotyčného vlastníka / pečovatele zkrášleného prostoru a získá jeho souhlas. Přihlášku do soutěže v kategoriích předzahrádka bytového a rodinného domu je třeba zaslat nejpozději do 15. června 2016, v kategorii balkonu/lodžie, terasy do konce měsíce srpna, na e-mailovou adresu, nebo poštou na adresu ÚMČ v předmětu/na obálce uvedeno heslo: „Předzahrádka / balkon soutěž“.

3. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

Pro zařazení do soutěže musí přihláška obsahovat následující náležitosti:

 • adresa
 • kontaktní údaje (e-mail, telefon),
 • dokumentace obsahující fotografie současného stavu (minimálně 4 fotografie)
 • jméno osoby, která o předzahrádku / balkon pečuje

4. HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Hodnotící komise (členové hodnotící komise nesmí mít jakoukoliv spojitost s žádným z přihlášených soutěžících) složená ze zástupců komise životního prostředí a případně pracovníka/ů ÚMČ, navštíví dvakrát přihlášené v kategoriích předzahrádka bytového a rodinného domu místo a to jednou ve druhé polovině měsíce června 2016 a jednou v průběhu září 2016, v kategorii balkonu / terasy bude vyhodnocení probíhat pouze na základě zaslaných fotografií soutěžících. Všechna přihlášena místa se budou posuzovat zejména podle následujících kritérií:

 • originalita a efektivnost úprav
 • kompoziční uspořádání
 • celkový vzhled prostoru

Důvody pro vyloučení ze soutěže:

 • přihláška neodpovídá formálním požadavkům těchto soutěžních pravidel
 • úpravy nesplňují charakter vypsané soutěže
 • přihláška nebyla předložena v požadovaném termínu

5. TERMÍNY SOUTĚŽE

 • vyhlášení soutěže: rozmezí 1. 3. 2016 – 1. 5. 2016 (na webových stránkách MČ, v Kohoutovickém Kurýru)
 • odevzdání přihlášek: do 15. června 2016 – předzahrádky
 • odevzdání přihlášek: do 11. srpna 2016 – balkony a terasy
 • prohlídky jednotlivých přihlášených prostorů: druhá pol. června a září 2016
 • vyhlášení výsledků soutěže: říjen – listopad 2016

8. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v říjnu 2016 prezentací na webových stránkách MČ Brno-Kohoutovice a v Kohoutovickém Kurýru.

9. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Odevzdáním soutěžních přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi pravidly soutěže, jakožto smlouvy, s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. Svou účastí při vyhodnocování soutěže potvrzují porotci, že se seznámili se všemi pravidly soutěže, a zavazují se, že budou tato soutěžní pravidla jakožto smlouvu dodržovat a ctít. V případě nízké účasti přihlášených, tj. méně než 3 platné přihlášky pro jednotlivé kategorie, může být soutěž zrušena

10. ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Odevzdáním soutěžních přihlášek vyslovují soutěžící souhlas s bezplatným užitím soutěžních projektů za účelem jejich nekomerční prezentace Úřadem městské části Brno – Kohoutovice v tištěných materiálech Úřadu městské části a výstavních prezentací spojených s propagací soutěže.
Nejhezčí předzahrádka a balkon v Brně-Kohoutovicích 2016-brno-kohoutovice-mojekohoutoviceVYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „KOHOUTOVICE PŘEDZAHRÁDKA 2016“ - brno-kohoutovice-mojekohoutovice-VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „KOHOUTOVICE PŘEDZAHRÁDKA 2016“ - brno-kohoutovice-mojekohoutovice-2

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „KOHOUTOVICE PŘEDZAHRÁDKA 2016“ - brno-kohoutovice-mojekohoutovice-3

(Zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/7278, http://www.kohoutovice.cz/file/7277)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub