Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu budovy kulturně společenského centra, úřadu MČMB Brno – Kohoutovice a garáží a okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s dlouhodobým záměrem města.
Cílem soutěže je získání architektonicky kvalitního, trvale udržitelného a provozně úsporného návrhu jako prvního kroku vedoucího k realizaci budovy, která vhodně doplní prostor Libušiny třídy a napomůže k postupnému dotváření veřejného prostoru tak, aby jeho charakter odpovídal svému názvu. Budova bude splňovat požadavky uvedené ve stavebním programu, současně se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný a provozně úsporný pro potřeby sídla velikosti a významu Kohoutovic.
Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

Předpokládaný termín vyhlášení

22. 04. 2016

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Kohoutovice

zastoupená starostou Petrem Šafaříkem
ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno
Kontaktní osoba, pověřený zástupce vyhlašovatele
Ing. Aleš Varmuža,
Odbor správy majetku
ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno
tel.: +420 547 130 559; +420 603 812 258
e-mail: varmuza@kohoutovice.brno.cz

Sekretář soutěže

Ing. Aleš Varmuža

ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno Tel.: +420 547 130 559; +420 603 812 258 E-mail: varmuza@kohoutovice.brno.cz


Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

450 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 21. 06. 2016

Datum vyhlášení soutěže

22. 04. 2016

Lhůta k podání dotazů

06. 05. 2016

Lhůta k zodpovězení dotazů

20. 05. 2016

Datum konání hodnotící zasedání poroty

30. 6. – 1. 7. 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 04. 2016

Řádní členové poroty – závislí

Petr Šafařík – závislý člen, starosta MČMB Brno – Kohoutovice
Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D. – závislá členka, tajemnice – ÚMČMB Brno – Kohoutovice

Řádní členové poroty – nezávislí

Náhradníci poroty – závislí

PhDr. Petr Hruška, MBA – závislý člen, místostarosta MČ Brno – Kohoutovice
Ing. Karel Aujeský – závislý člen, radní MČ Brno – Kohoutovice

Náhradníci poroty – nezávislí

Ing. arch. Tomáš Dvořák – nezávislý člen, praktikující architekt, Brno
(zdroj:https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/kulturne-spolecenske-centrum-vc-garazi-a-umcmb-brno-kohoutovice)
Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub