Pozvánka na VIII. zasedání ZMČ dne 27.04.2016

pozvánka na WIII zasedání zastupitelstva městské části brno-kohoutovice-mojekohoutovice-

01 zmcprogram0816.pdf
02 Z 136 Zpráva o činnosti RMČ Brno-Kohoutovice.pdf
03 Z 135 Kontrola úkolů.pdf
04 Z 134 Zpráva o činnosti FV ZMČ.pdf
05 Z 133 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
06 Z 139 Zpráva o činnosti VpNM ZMČ.pdf
07 Z 138 Strategický plán sociálního začleňování Brno 2016-2019.pdf
08 Z 144 Změny ve složení Redakční rady zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr683.pdf
09 Z 145 Přehled evidence docházky předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
10 Z 140 Rezignace člena KV ZMČ a volba člena KV ZMČ.pdf
11 Z 132 Návrh odpovědi stěžovateli.pdf
12 Z 126 Návrh aktualizace Zásad pro vydávání zpravodaje MČ Brno-Kohoutovice Kohoutovický kurýr.pdf
13 Z 127 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.pdf
14 Z 129 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit.pdf
15 Z 130 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti kultury.pdf
16 Z 131 Dotace z rozpočtu SMB MČ Brno-Kohoutovice v oblasti zdravotnických a sociálních aktivit.pdf
17 Z 128 Návrhy na uzavření smluv o postoupení pohledávky.pdf
20 Z 137 Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ.pdf

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub