Petr-Hruška-nemocnice-pro-zvířátka-brno-kohoutovice-mojekohoutoviceKohoutovický místostarosta PhDr. Petr Hruška, MBA je ředitelem vyšší odborné školy zdravotní (www.voszbrno.cz), ta pořádá pravidelnou preventivní akci pro děti s názvem „Nemocnice zvířátek“. „Děti jsou vedený k tomu, aby začaly vnímat, kde jsou taková ta riziková místa, kde jim samotným by se mohl stát úraz.“ představuje projekt Petr Hruška.

Reportáž z této akce naleznete v archivu české televize zde.

 

 

 

 

 

Další (delší a živě natočenou) reportáž pro ČT24 naleznete zde: www.ceskatelevize.czhttp://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010110411-studio-6-ii/obsah/464301-jak-se-deti-uci-prvni-pomocotevření-nemocnice-zvířátek-brno-kohoutovice-mojekohoutovice-petr-hruška

Že je prevenci důležitá ukazují čísla:

V českých nemocnicích hospitalizují více, než 35 000 dětí za rok. Na následky úrazu dokonce každý druhý den jedno zemře. V brněnské fakultní nemocnici závažně zraněných dětí ubývá. To je dáno i preventivními aktivitami, dodává Ladislav PLÁNKA z  kliniky chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno.


otevření-nemocnice-zvířátek-brno-kohoutovice-mojekohoutovice-klára-liptákováNemocnice zvířátek 11. – 22. 4. 2016

V improvizované nemocnici zvířátek se děti mohou dovědět, jak se chránit před úrazy a jak postupovat při zranění. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 5 do 6 let a žáci prvních a druhých tříd ZŠ. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je ochrana dětí před úrazy. Podle statistik jsou úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od 1 roku do 14 let a dětská nehodovost v České republice patří k nejvyšším v Evropě.

Dlouhodobý záměr naší školy je touto akcí, ale i řadou dalších, které realizujeme, přispět ke snížení dětských úrazů a zdůraznit význam prevence úrazů. Svými aktivitami tak podporujeme plnění programu a cílů ,,Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017“,  Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKCPU).

Děti navštíví improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojí se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli lékařů si poslechnou, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici budou ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli sestřiček budou děti provázet také studentky Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, které jim pomohou překonat ostych v nové situaci.

Před vchodem do nemocnice bude vůz rychlé záchranné pomoci, ve kterém se dětí dovědí, jak se zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc.

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz.

 


 

Kontakt: Mgr. Marta Pechánková

Tel.: 733 158 415


Hlavní organizátor:

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno

jediná odborná škola zdravotnická v Brně, v níž mohou zájemci o zdravotnické povolání studovat po maturitě obory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Z absolventů se stávají prakticky zaměření specialisté, kteří snadno nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních, kde mohou ihned pracovat samostatně bez odborného dohledu. Studenti se věnují řadě preventivních projektů a charitativních akcí, např. Bílá pastelka, Český den proti rakovině a mnoho dalších. Dále se studenti a pedagogové věnují výuce první pomoci u žáků základních škol a pravidelně se účastní akcí a projektů týkajících se prevence úrazů. V průběhu studia probíhá řada výměnných stáží s partnerskými městy a školami v Německu, Rakousku a Finsku. Pedagogové školy vedou vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost např. Zdravotník zotavovacích akcí, První pomoc, aj.

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno se účastní akcí Národního programu zdraví, Strategie pro 21. století v rámci spolupráce se Státním zdravotním ústavem v Praze a s Kanceláří Brno – Zdravé město.

 

(Zdroj:http://www.voszbrno.cz/vyssi-odborna-skola-zdravotnicka-brno?idc=1406, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990411-udalosti-v-regionech/obsah/464306-prevenci-proti-detskym-urazum, FB)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub