Z důvodu realizace přípojky kanalizace u objektu Libušino údolí č.o. 64. dojde k úpravě provozu na Libušině údolí. Předpokládaný termín realizace je během 14 dní v období 1. 4. – 31. 10. 2016. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru komunikace

Libušino-údolí-přechodná-úprav-provozu-brno-kohoutovice-mojekohoutovice

DOKA_Libusino_udoli_64-Brno-Kohoutovice-mojekohoutovice-doprava-omezení-DOKA_Libusino_udoli_64-Brno-Kohoutovice-mojekohoutovice-doprava-omezení-2

(Zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/7021, http://www.kohoutovice.cz/file/7022)