prodej-obecních-bytů-brno-kohoutovice-mojekohoutovicePoslední, dle mého velmi necitlivě psaný článek, na serveru kohoutovice.org rozpoutal vír diskuzí, zda je skutečně nutné mít kamaráda, či příbuzného na radnici,… Když chce člověk obecní byt…. Vzhledem k tomu, že nejsme na divokém západě, rád bych Vám přiblížil práci bytové komise a způsob, jakým dochází k přidělování obecních bytů. A současně nastínil svůj názor na některé informace, které jsou ve zmiňovaném článku uvedeny.


(Pro přehlednost jsem se inspiroval hodnocením, které používá web demagog.cz)

 

Nejprve je asi vhodné vysvětlit, jak „přidělování“ probíhá

Když má kdokoliv zájem o obecní byt v Kohoutovicích, musí tento zájem vyjádřit svou žádostí. Tato je, dle veřejně známých (na webu zveřejněných) regulí, obodována a uchazeč je zařazen do seznamu. Každá žádost je fyzicky prošetřena osobní návštěvou stávajícího bydliště žadatele dvojicí členů bytové komise. Žádost je následně znovu přebodována dle skutečné situace.

Když se pak objeví možnost přidělit „volný obecní byt“ (úmrtí majitele, výpověď smlouvy,…), komise DOPORUČÍ (je to jen poradní orgán!, takže jen doporučuje) Radě MČ, komu tento byt přidělit. V případě, že je byt takzvaně „s dluhem“, doporučí oslovení určitého množství uchazečů, kteří (POZOR) „uvedli ve své žádosti, že mají zájem i o byt s dluhem“. Konečné rozhodnutí (tak, jak je tomu s řadou zásadních rozhodnutí) je na Radě.

Praxe je taková, že o malometrážní byty s vysokým dlužným nájemným je velmi malý zájem. Je to i logické, neb lidé s vysokým bodovým ohodnocením žádosti jsou většinou v situaci, kdy nemají prostředky nazbyt,… Proto se může stát, že byt získá uchazeč, který je v pořadníku třeba až ve třetí desítce. Neboť uchazeči „nad ním“ o byt nemají zájem.

Reakce na článek samotný

nepravda-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„…bytová komise vybírá zájemce bez ohledu na pořadí v seznamu žadatelů, jen podle svého uvážení.“

Komise Rady MČ Brno-Kohoutovic se řídí pravidly (Pravidla pro dispozici s bytovým fondem v městské části Brno-Kohoutovice). Členové komise objíždějí, na vlastní náklady (mnohokrát opakovaně napříč celám městem Brnem a okolím), žadatele bytu a ověřují správnost uvedených informací v jednotlivých žádostech. Každá žádost je tedy řádně obodována a ještě je zkontrolováno, zda odpovídá skutečnosti. (aktuální seznam)

Bytová komise si tedy nevybírá „dle svého uvážení“ ale řídí se platnými zásadami, stanovenými Radou!!! Pořadí žadatelů sice není dogma, ale je velmi určující a velmi podstatné! Tento přístup možná není tak „přímočarý“, ale umožňuje obci řešit naléhavé a odůvodnitelné případy.

nepravda-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„Tento byt (myšleno pana zastupitele Zdeňka Balabána) pak šel do privatizace a nyní je v osobním vlastnictví.“

Byt pana Balabána není v OV. (Patrně došlo k záměně dvou lidí se stejným jménem.) Chtěl bych podotknout, že takováto informace může citovaným lidem velmi ublížit a je vhodné si tyto informace předem ověřit…. !!! 🙁

zavádějící-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„…V Kohoutovicích bodové hodnocení nehraje velkou roli.“

Ve skutečnosti hraje roli zásadní! Komise vždy vychází z pořadí a k tomu musí brát v potaz, jak velký byt žadatel požaduje, dále kolik lidí s ním bude bydlet, jaká je sociální a hygienická situace , zda žadatel akceptuje případný doplatek atd.

zavádějící-brno-kohoutovice-mojekohoutoviceZpůsob výběru žadatelů o byt v Kohoutovicích dává pro případnou korupci obrovský prostor.“

Skutečnost je taková, že o faktickém výběru toho, komu bude byt přidělen, rozhoduje Rada. Stejně tak, jako o řadě dalších věcí, které se v Kohoutovicích dějí. Pokud má někdo pocit, že dochází k trestnému činu, měl by to oznámit na policii. Stejně tak má možnost vyjádřit „své pochyby“ o konání zastupitelů ve volbách.

Pokud má, kdokoliv ze zastupitelstva, chuť se jednání komise zúčastnit a ověřit si tak, že probíhá vše v souladu s pravidly, potažmo zákonem – má na to právo. Z hlediska „případné korupce“ se domnívám, že je vhodnější řešit přidělení bytu v kolektivním orgánu, než se spoléhat na jednotlivce, kteří ohodnotí žádost, což je následně určující. Protože „dobře ohodnocená žádost“ v takovém případě jasnou cestou k bytu…

zavádějící-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„Možná to je důvod, proč radní nechtějí zveřejňovat zápisy z bytové komise…“

S vkládáním myšlenek druhým do úst zásadně nesouhlasím! Pravdou však je, že nevidím důvod, proč by (anonymizované) zápisy z této komise nemohly být veřejně k dispozici, stejně tak, jak je tomu u ostatních komisí.

neověřitelné-brno-kohoutovice-mojekohoutovice“Pravda bude ale taková, že těch 55 předchozích žadatelů patrně osloveno nebylo.“

Velmi nešťastná formulace, které by se měl novinář (pokud není redaktorem Blesku) vyhnout. 🙁 Novináře by nemělo zajímat to, jaká „pravdu bude“, ale jaká skutečně je!

pravda-brno-kohoutovice-mojekohoutovice„…odmítli schválit do této komise (bytové) zástupce nejsilnější opoziční strany.“

ZaN-Sdružení pro Kohoutovice skutečně svého zástupce v komisi nemají. Nutno však dodat, že mají možnost tuto komisi navštěvovat, jako zastupitelé. A také tak paní zastupitelka učinila.

Aktuální složení komise bytové:

P.F.- (ČSSD) – předseda
K.N. – (ČSSD)
J.M. – (ČSSD)
O.Š. – (A co Brno?) – místopředseda
P.B. – (KDU-ČSL)
M.U. – (TOP 09)
D.G. – (ODS)
V.M. – (SpKM)
J.P. – (KSČM)

Závěrem

Závěrem bych chtěl říci, že přes to, že se některým lidem zdají být věci netransparentní a dokonce v nich vidí možné riziko korupce, já si práce bytové komise vážím. Je to jedna z časově nejnáročnějších komisí. Její členové této práci věnují nejen nadstandardní pozornost a dělají ji dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale často vynakládají i nemalé vlastní  náklady např. na dopravu telefony atd. Vlastní zastižení žadatelů na uváděných adresách je často velmi problematické a musí být pokusy několikrát opakovány. Pro úplnost je třeba uvést, že bytový odbor eviduje žádosti z celého Brna a okolí. Současně bych chtěl říci, že mi nevadí, že pro přidělování OB není jediným kritériem pořadí v pořadníku, neboť se domnívám, že to umožňuje pomoci potřebným ve výjimečné životní situaci a i to je odpovědnost obce.

hokohoutovice-org-brno-kohoutovice-mojekohoutovice-konecna

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub