01 zmcprogram0716-pozvánka-zastupitelstvo-brno-kohoutovice-mojekohoutovice

Dokumenty ke stažení:

01 zmcprogram0716.pdf
02 Z 122 Organizační bod – námitky proti zápisu z VI. zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
03 Z 123 Zpráva o činnosti RMČ.pdf
04 Z 120 Kontrola úkolů.pdf
05 Z 115 Zpráva o činnosti FV ZMČ.pdf
06 Z 117 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
07 Z 118 Zpráva o činnosti VpNM ZMČ.pdf
08 Z 121 Změna výše odměn za výkon funkce členů ZMČ, členů výborů ZMČ a členů komisí RMČ Brno-Kohoutovice.pdf
09 Z 116 návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky.pdf
10 Z 124 Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu vyhlášeného Jihomoravksým krajem pro rok 2016.pdf
11 Z 114 Návrh na pojmenování nové ulice v MČ Brno-Kohoutovice.pdf
12 Z 119 Aktualizace přílohy OZV SMB č. 12-2011.pdf

 

 

(zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/6862, http://www.kohoutovice.cz/samosprava/pozvanka-na-vii-zasedani-zmc-dne-24-02-2016)