Naše farnost (Římskokatolická farnost Brno-Žebětín u kostela sv. Bartoloměje) uzavřela rok výroční zprávou, ze které je patrné několik zajímavých čísel.

 • 24 křtů (22 dětí do 1 roku a 2 ve věku od 1 do 7 let)
 • 18 prvních svatých přijímání
 • 0 biřmování (3 mladí se připravovali jinde a přijali biřmování ve farnosti Brno-dóm)
 • 3 dospělí se začali připravovat k přijetí svátosti křtu a dalších iniciačních svátostí
 • 6 církevních sňatků
 • 21 pohřbů (10 do země a 11 kremací)
 • 1 osoba vystoupila z římskokatolické církve

 

 • křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje 28 dětí, výuku náboženství navštěvuje celkem 76 dětí od první do šesté třídy (výuka probíhá v osmi skupinách na třech školách: ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a na ZŠ Otevřená v Žebětíně)
 • nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob (přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá polovina v Kohoutovicích)
 • na první pátky navštěvuji celkem 15 osob, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat bohoslužby: 7 v Kohoutovicích a 8 v Žebětíně. Pravidelně 1x za měsíc navštěvuji denní stacionář pro postižené Veleta a nepravidelně se koná také mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova.
 • v celé farnosti funguje celkem 15 společenství – cca 80 lidí (není započteno společenství Živého růžence a ministranti, je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství)

 

(Zdroj:http://www.farnostzebetin.cz/vyrocni-zprava-o-farnosti-2015/#more-3568)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub