pozvánka-na-VI-zastupitelstvo-městské-části-brno-kohoutovice-01 pozvánka-na-VI-zastupitelstvo-městské-části-brno-kohoutovice-02

01 zmcprogram0615.pdf
02 Z 100 Zprava o činnosti RMC Brno-Kohoutovice.pdf
03 Z 101 Kontrola úkolů.pdf
04 Z 109 Přílohač. 2.pdf
05 Z 95 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
06 Z 102 Zprava o cinnost Výboru pro národnostní menšiny.pdf
07 Z 110 Návrh rozpočtového opatření č 26 2015.pdf
08 Z 96 Návrh rozpočtu HČ a finančního plánu VHČ MČ B-K na rok 2016.pdf
09 Z 111 Úprava finannčího plánu VHČ na rok 2015.pdf
10 Z 112 Žádost o udělení souhlasu k podání žádosti o dotaci na regeneraci panelového sídliště 2016 v MČ Brno-Kohoutovice.pdf
11 Z 103 Aktualizace Jednacího řádu ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
12 Z 104 Volební řad pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů RMČ Brno-Kohoutovicei.pdf
13 Z 105 Volebni řad pro volbu předsedy, místopředsedy a dalších členů výborů ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
14 Z 90 Návrh odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice, za výkon funkcí členů výboru ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
15 Z 98 Návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové organizace.pdf
16 Z 97 Návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2, příspěvkové organizace.pdf
17 Z 99 Program pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Kohoutovice v roce 2016.pdf
18 Z 93 Žádost o prominutí poplatku-úroku z prodlení.pdf
19 Z 94 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky.pdf
20 Z 88 Změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
21 Z 88 Přílohy.pdf

22 Z 91 Změny ve složení Výboru pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
23 Z 91 Přílohy.pdf
24 Z 106 Zmeny ve slozeni Redakční rady Kohoutovického kurýra.pdf
25 Z 106 Příloha1.pdf
26 Z 107 Plán prace orgánů MC Brno-Kohoutovice na rok 2016.pdf
27 Z 113 Návrh odpovědi odvolateli.pdf
28 Z 108 Dotazy, podnety a pripominky clenu ZMC.pdf

 

(zdroj:http://www.kohoutovice.cz/file/6513)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub