Tyto schody skutečně nápravu potřebovaly. Velmi často zde díky nevhodné dlažbě docházelo k úrazům.
Tyto schody skutečně nápravu potřebovaly. Velmi často zde díky nevhodné dlažbě docházelo k úrazům.

I když bylo práce na opravách mnoho, rozhodlo se vedení Aquaparku pro řešení, které počítalo s rekonstrukcí „za provozu“. Čísla návštěvnosti i reakce návštěvníků jasně ukazují, že to bylo rozhodnutí správné. Nejen na tomto rozhodnutí, ale i na poctivém dohledu nad prací stavebníků se podílel vedoucí střediska Aquapark Kohoutovice – Zdeněk Balabán.

Aby měla dlažba spád a voda se nedržela v kalužích, ale odtékala do kanálků,.. bylo nutné zvednout podlahu i o několik centimetrů.
Aby měla dlažba spád a voda se nedržela v kalužích, ale odtékala do kanálků,.. bylo nutné zvednout podlahu i o několik centimetrů.

V rámci rekonstrukce došlo k nápravě mnoha nedokonalostí a špatně provedených stavebních prací, které znepříjemňovaly pobyt v Aquaparku, ale dokonce byly i zdraví nebezpečné. Smutné číslo uvádí, že do kohoutovického Aquaparku přijížděla sanitka až jednou týdně. Pod dohledem pana vedoucího a dalších se pečlivě vybrala dlažba, která je určena pro pohyb osob v mokrém prostředí a je tak minimalizována možnost uklouznutí. To bylo pochopitelně doplněno o vyspádovaní, odvodňovací kanálky,.. Takže se již v opravených místech nedrží voda. Z toho mají radost nejen uživatelé Aquaparku, ale i jeho zaměstnanci, kteří se mohou věnovat své práci a nemusí neustále vodu odvádět z kaluží ručně.

To, že je nová dlažba o několik tříd (bezpečnostních i kvalitativních) jinde, než ta minulá.. je patrné při porovnání....
To, že je nová dlažba o několik tříd (bezpečnostních i kvalitativních) jinde, než ta minulá.. je patrné při porovnání….

Dle vyjádření vedoucího Aquaparku, není dokončení této velké a důležité rekonstrukce posledním , nač se v blízké době můžeme v Aquaparku těšit. O tom „oč jde“, Vás budu informovat, až příště. A pokud jste bazén během rekonstrukce nenavštívili, rozhodně tak učiňte – stojí to za to! 😉

Další příklad toho, jak velký spád musel být při rekonstrukci vytvořen, aby voda odtékala tam, kam má.
Další příklad toho, jak velký spád musel být při rekonstrukci vytvořen, aby voda odtékala tam, kam má.
V již opravených částech se voda skutečně nedrží.
V již opravených částech se voda skutečně nedrží.