20. září 2015 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím

Úterý 22. září 17:30 za zesnulou Marii Vávrovu a Mlčkovu

Neděle 27. září 7:30 za farníky

10:30 za dar života a víry děkuje své matce syn dr. Sobotka

Svátky v tomto týdnu:

Pondělí 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Středa 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  • Na potřeby děkanství bylo ze sbírky z minulé neděle za celou farnost odesláno 15.100 Kč. Pán ať odplatí Vaše dary.
  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace farního víkendu.
  • Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 24. září od 20 do 21h.
  • O slavnosti svatého Václava v pondělí 28. září bude v kapli sloužena mše sv. v 7:30.
  • Zveme malé děti na Sboreček – nedělní zpívání při druhé mši svaté. Scházíme se každou neděli v 10 hodin v Domku Svaté rodiny, nacvičíme jednu písničku, kterou pak při mši zazpíváme. První setkání je v neděli 4. října v 10h v Domku.
  • Manželské ohlášky: Dne 3. 10. hodlají uzavřít církevní sňatek Monika TicháPetr Příkazský, oba z Kohoutovic.
Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)