Statutární město Brno – Úřad městské části Brno – Nový Lískovec

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 06/15

Tajemník Úřadu městské části Brno – Nový Lískovec vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice (zástup za nemoc a navazující mateřskou a rodičovskou dovolenou)

vedoucí odboru správy bytů a domů

Místo výkonu práce: ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Oblá 75 a, 634 00 Brno

Předpokládaný termín nástupu: 10/ 2015

Charakteristika pozice:

zajišťování správy a údržby nemovitostí (byty a nebytové prostory)

Bližší informace o druhu práce: Mgr. Musilová, tel. 547 428 928

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. (platová třída 10 + příplatky dle nařízení vlády).

Požadavky:vzdělání VŠ, SŠ technického zaměření znalosti v oblasti veřejných zakázek a stavebního zákona dobrá znalost práce na PC – MS Office organizační a komunikační schopnosti vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, časová flexibilita

Dále výhodou: praktická znalost obchodního práva praxe ve veřejné správě

Předpoklady pro vznik pracovního poměru :státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady:

– strukturovaný životopis,

– výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

– osvědčení stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., lustrační zákon, v platném znění (možno dodat v průběhu výběrového řízení)

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete či předejte v uzavřené obálce označené „výběrové řízení 06/15“ do 26.9.2015 (včetně) na adresu:

Úřad městské části Brno – Nový Lískovec Oblá 75 a 634 00 Brno

• Přihlášku (viz níže) zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 10.9.2015

(více zde:https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/PO/volna_mista_UMC/UMC_Novy_Liskovec_ved._spravy_bytu.pdf)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)