Nabídka kroužků pro školní rok 2015/2016

MÍSTO KONÁNÍ   – MŠ BELLOVA, BRNO – KOHOUTOVICE

Zápis dětí do kroužků je možný telefonicky nebo přímo na místě, v den a hodinu konání kroužku.

 

ŠKOLÁČEK – KROUŽEK PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

Každé pondělí 15.45 – 16.30 hod., MŠ – Bellova, Kohoutovice

Začínáme 14. září 2015

V kroužku se děti připravují na vstup do základní školy tak, aby bez problémů zvládly nástup i průběh první třídy. Je určen pro děti, které s velkou pravděpodobností nastoupí v září 2016 do základní školy.

POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI OD TŘÍ DO SEDMI LET

Každé pondělí  16. 30 – 17.30 hod., MŠ – Bellova, Kohoutovice

Začínáme 14. září 2015

Obsahem kroužku je rozehřátí organismu, zdravotní cviky, cvičení na nářadí, závodivé hry, míčové hry, pohybové a hudebně pohybové hry, sportovní olympiáda na konci školního roku, turistické výlety v jarních měsících.

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD TŘÍ DO SEDMI LET

Každé úterý  15.45 – 16.45 hod, MŠ – Bellova – Kohoutovice

Začínáme 15. září 2015

Obsahem kroužku je seznámení s výtvarnými technikami, keramika, práce s různými materiály, rozvoj jemné motoriky ruky, rozvoj estetického cítění dítěte.

KUŘÁTKA – KROUŽEK PRO DĚTI OD DVOU LET A JEJICH RODIČE

Každý čtvrtek 16.45 – 17.45 hod., MŠ – Bellova – Kohoutovice

Začínáme 17. září 2015

Obsahem kroužku je zpívání, básničky, říkadla, prstová cvičení, pohybové a hudebně pohybové hry, zdravotní cvičení, krátké logopedické cvičení, jednoduchá dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti. Dítě si nenásilně přivyká na pobyt v kolektivu, na plnění úkolů, rozvíjí svoji osobnost v oblasti rozumové, pohybové i sociální.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Každý čtvrtek 15.45 – 16.45 hod., MŠ – Bellova – Kohoutovice

Začínáme 17. září 2015

Obsahem kroužku je krátké logopedické cvičení, hry na rozvoj paměti, pozornosti, orientace v prostoru, zpěv, děti během roku nacvičují několik pohádek, které předvádí svým rodičům.

 

Kontakt

STUDIO PAPRSEK

Jaroslava Svojanovská

Žebětínská 203/52, 623 00 Brno

Tel.: +420 776 178 437

E-mail: studio.paprsek@centrum.cz

www.studiopaprsek.wz.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub