I letos se uskutečnila tradiční farní pouť na Vranov. I přesto, že ve Vranově probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, s čímž jsou spojena velká dopravní omezení, se nakonec (i když s malým zpožděním) všichni v poutním kostele Narození Panny Marie sešli. Tedy všichni poutníci z Kohoutovic i Žebětína. Mši svatou zde sloužil nový farář otec Jiří Bůžek.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

724 900 659
info@mojekohoutovice.cz
facebook.com/groups/mojekohoutovice
mojekohoutovice.cz
Hruška Jakub